Wat doet AYN Business Consultants?

Van idee naar plan naar realisatie

AYN Business Architects & Consultants ontwikkelt en geeft uitvoering aan businessplannen voor nieuwe producten en diensten voor ondernemers en zakelijke dienstverleners.

AYN Business Architects & Consultants adviseert, ondersteunt en begeleidt (MKB) ondernemers en non-profit organisaties bij strategische vraagstukken op het vlak van new business development en de sales en marketing van bestaande producten.

AYN Business Architects & Consultants neemt zitting in de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht niet alleen als toezichthouder maar vooral ook als raadgever en coach.

AYN Business Architects & Consultants heeft vele jaren praktische ondernemerservaring in Vlaanderen en Nederland en helpt en adviseert ondernemers uit beide landen succesvol te zijn in het buurland.

Betrokken business developer

Genoeg tijd vrijmaken om een gedegen studie te verrichten naar nieuwe en aantrekkelijke mogelijkheden in de markt is slechts voor enkelen weggelegd. Voor organisaties die de tijd niet hebben of kunnen nemen biedt AYN Business Architects & Consultants uitkomst.

AYN Business Architects & Consultants ontwikkelt, voor u of samen met u, business plannen voor nieuwe kansen in de markt, waarbij alle aspecten van de business onderzocht en uitgewerkt worden.

Business Model CanvasStandaard onderdelen van een businessplan zijn een financiële analyse, analyse van de markt en de interne organisatie, product omschrijving en prijsstelling, positionering en concurrentie gevolgd door een marketingplan, budget, risicoanalyse en de referentiekaders waarbinnen het succes van het plan in de tijd gemeten kan worden. Het Business Model Canvas wordt vaak als model gebruikt.

Een businessplan van AYN geeft u de noodzakelijke hulpmiddelen om een besluit te nemen over investeringen en acties.

COACHENDE COMMISSARIS

Iedere ondernemer kent dat wel, de behoefte om eens met een iemand te praten over de business, de toekomst, plannen, te nemen beslissingen, de organisatie. Iemand die niet alleen luistert maar ook daadwerkelijk meedenkt, mee discussieert, ideeën aandraagt en kritische vragen stelt én ook onafhankelijk is.

AYN Business Architects & Consultants neemt die rol als coachende commissaris op zich en discussieert met u over onderwerpen die u in uw business bezighouden. Het resultaat van deze gesprekken moet een aantal oplossingen of suggesties zijn die u verder helpen bij het nemen van de juiste beslissingen.

AYN Business Architects & Consultants helpt u bij het nemen van de juiste beslissingen, is onafhankelijk, biedt tegenwicht/evenwicht in het bestuur en brengt de noodzakelijke expertise met zich mee. Daarnaast brengt AYN Business Architects & Consultants een omvangrijk netwerk in van relaties die het ondernemen kan vergemakkelijken.

lampjePragmatische probleemoplosser

AYN Business Architects & Consultants heeft zich gespecialiseerd in het analyseren, verbeteren en optimaliseren van producten, diensten en bedrijfsprocessen.

Als buitenstaander is AYN Business Architects & Consultants in staat op een effectieve en snelle manier een overzicht te schetsen van de situatie binnen uw bedrijf en aan te geven op welke punten verbeteringen mogelijk of noodzakelijk zijn.

Analyses kunnen plaatsvinden als “Quick Scan” waarbij de belangrijkste knelpunten aangegeven worden met suggesties voor verbetering of als een diepgaand onderzoek waarbij alle aspecten die kunnen leiden tot verbeteringen onderzocht en uitgewerkt worden. Uit de verschillende opties zullen dan samen met u de meest haalbare geselecteerd worden die AYN Business Architects & Consultants, indien gewenst, vervolgens voor u zal uitvoeren of implementeren.