Wie is AYN Business Consultants?

Commercieel, pragmatisch, realistisch met meetbaar resultaat

Jan PonsJan Pons (1959) is de drijvende kracht achter AYN Business Consultants. In 1997 gestart als zelfstandig ondernemer en inmiddels een oude rot in het vak. Vol passie en enthousiasme over nieuwe ontwikkelingen en innovatie. Continue zoekend naar nieuwe kansen en mogelijkheden voor nieuwe business. Maar ook realistisch en pragmatisch.

Helpt graag (jonge) ondernemers een stap vooruit en is bereid zijn kennis en ervaring aan maatschappelijke projecten te schenken. Ziet niet alleen de kansen, maar zet ze ook om in business.

Met een sterk analytisch vermogen worden problemen gereduceerd tot de essentie en worden oplossingen aangedragen. Meer generalist dan detaillist. Vasthoudend, soms een beetje eigenwijs maar constructief, open en eerlijk. Voelt snel verantwoordelijkheid en neemt de leiding wanneer dat nodig is. Kan goed luisteren en op de achtergrond opereren. Een sterke commerciële instelling met een creatieve aanpak. Overtuigend, doelgericht, enthousiast en innemend. Houdt van golf, jazz en mooie wijnen.

Passie voor business development

Jan Pons wordt blij en gelukkig als (jonge en innovatieve) ondernemers een stap verder geholpen worden. Door te luisteren, te analyseren, een plan van aanpak te maken en de uitvoering daarvan zelf aan te pakken of te begeleiden. Doet dat graag voor ondernemers die willen ‘sparren’, die een objectieve mening willen hebben en die bereid zijn te veranderen. Aarzelt niet als commissaris toe te treden om te adviseren en te controleren.

Met gedreven passie voor business development en hoe van een idee een winstgevend product te maken.

Adviseert banken, financiële en juridische dienstverleners die businessplannen of financieringsaanvragen willen toetsen aan de markt. Banken die financieringen verstrekken aan ondernemers en maar moeten afwachten hoe het afloopt vragen een oogje in het zeil te houden of als stuurman mee te varen.

antwerpenBelgië

Van 2007 tot 2014 woonde en werkte Jan in Antwerpen. Die odernemerservaring in België adviseert en helpt hij Belgische ondernemers die in Nederland willen starten en Nederlandse ondernemers die in België willen starten.

Lees meer over de achtergrond van Jan Pons.

Wat doet AYN Business Consultants?

Van idee naar plan naar realisatie

AYN Business Architects & Consultants ontwikkelt en geeft uitvoering aan businessplannen voor nieuwe producten en diensten voor ondernemers en zakelijke dienstverleners.

AYN Business Architects & Consultants adviseert, ondersteunt en begeleidt (MKB) ondernemers en non-profit organisaties bij strategische vraagstukken op het vlak van new business development en de sales en marketing van bestaande producten.

AYN Business Architects & Consultants neemt zitting in de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht niet alleen als toezichthouder maar vooral ook als raadgever en coach.

AYN Business Architects & Consultants heeft vele jaren praktische ondernemerservaring in Vlaanderen en Nederland en helpt en adviseert ondernemers uit beide landen succesvol te zijn in het buurland.

Betrokken business developer

Genoeg tijd vrijmaken om een gedegen studie te verrichten naar nieuwe en aantrekkelijke mogelijkheden in de markt is slechts voor enkelen weggelegd. Voor organisaties die de tijd niet hebben of kunnen nemen biedt AYN Business Architects & Consultants uitkomst.

AYN Business Architects & Consultants ontwikkelt, voor u of samen met u, business plannen voor nieuwe kansen in de markt, waarbij alle aspecten van de business onderzocht en uitgewerkt worden.

Business Model CanvasStandaard onderdelen van een businessplan zijn een financiële analyse, analyse van de markt en de interne organisatie, product omschrijving en prijsstelling, positionering en concurrentie gevolgd door een marketingplan, budget, risicoanalyse en de referentiekaders waarbinnen het succes van het plan in de tijd gemeten kan worden. Het Business Model Canvas wordt vaak als model gebruikt.

Een businessplan van AYN geeft u de noodzakelijke hulpmiddelen om een besluit te nemen over investeringen en acties.

COACHENDE COMMISSARIS

Iedere ondernemer kent dat wel, de behoefte om eens met een iemand te praten over de business, de toekomst, plannen, te nemen beslissingen, de organisatie. Iemand die niet alleen luistert maar ook daadwerkelijk meedenkt, mee discussieert, ideeën aandraagt en kritische vragen stelt én ook onafhankelijk is.

AYN Business Architects & Consultants neemt die rol als coachende commissaris op zich en discussieert met u over onderwerpen die u in uw business bezighouden. Het resultaat van deze gesprekken moet een aantal oplossingen of suggesties zijn die u verder helpen bij het nemen van de juiste beslissingen.

AYN Business Architects & Consultants helpt u bij het nemen van de juiste beslissingen, is onafhankelijk, biedt tegenwicht/evenwicht in het bestuur en brengt de noodzakelijke expertise met zich mee. Daarnaast brengt AYN Business Architects & Consultants een omvangrijk netwerk in van relaties die het ondernemen kan vergemakkelijken.

lampjePragmatische probleemoplosser

AYN Business Architects & Consultants heeft zich gespecialiseerd in het analyseren, verbeteren en optimaliseren van producten, diensten en bedrijfsprocessen.

Als buitenstaander is AYN Business Architects & Consultants in staat op een effectieve en snelle manier een overzicht te schetsen van de situatie binnen uw bedrijf en aan te geven op welke punten verbeteringen mogelijk of noodzakelijk zijn.

Analyses kunnen plaatsvinden als “Quick Scan” waarbij de belangrijkste knelpunten aangegeven worden met suggesties voor verbetering of als een diepgaand onderzoek waarbij alle aspecten die kunnen leiden tot verbeteringen onderzocht en uitgewerkt worden. Uit de verschillende opties zullen dan samen met u de meest haalbare geselecteerd worden die AYN Business Architects & Consultants, indien gewenst, vervolgens voor u zal uitvoeren of implementeren.

Voor wie is AYN Business Consultants?

Realistische inspirator voor ondernemers en dienstverleners

AYN Business Consultants is er voor ieder bedrijf of non-profitorganisatie die financiële-, verkoop-, marketing- of investeringsvraagstukken professioneel beantwoord wil hebben.

  • Ondernemers in kleine en middelgrote ondernemingen die de volgende stap willen zetten
  • Ondernemers die een nieuw product of dienst in de markt willen zetten
  • (Ver)kopers van en investeerders in middelgrote bedrijven
  • Banken, financiële en juridische dienstverleners die businessplannen of financieringsaanvragen willen toetsen aan de markt
  • Belgische ondernemers die in Nederland willen starten en Nederlandse ondernemers die in België willen starten
  • Publieke organisaties die te maken krijgen met private ondernemingen

2manAYN Business Architects & Consultants ontwerpt en bouwt, voor u of samen met u nieuwe business en beoordeelt en vercommercialiseert bestaande producten en diensten met de nadruk op haalbaarheid en focus op sales en marketing.

AYN Business Architects & Consultants analyseert, verandert en verbetert producten, diensten, lopende projecten en bedrijfsprocessen op commercieel en marketing gebied.

AYN Business Architects & Consultants werkt voor banken, juridische en financiële dienstverleners die investeringen, financieringsaanvragen en businessplannen willen toetsen aan de markt. Maar ook voor (middel)grote bedrijven en non-profit organisaties en ondernemers die een nieuw product of dienst in de markt willen zetten of advies willen voor de verbetering van bedrijfsprocessen.

AYN Business Architects & Consultants assisteert en adviseert (ver)kopers van en investeerders in middelgrote bedrijven op de commerciële haalbaarheid van producten en diensten en beoordeelt businessplannen op haalbaarheid en realisme.

AYN Business Architects & Consultants onderscheidt zich door een efficiënte en pragmatische aanpak. Naast profijtelijke business zijn ondernemerschap en realisme de belangrijkste referenties bij alles wat AYN Business Architects & Consultants doet. Wij aarzelen dan ook niet om de verantwoordelijkheid voor implementatie en realisatie van de projecten te dragen en daarop afgerekend te worden.