Reisleider Innovatiereis Noord-Holland Noord

Als ‘reisleider van de innovatiereis’ begeleiding van het samenwerkingsverband tussen zorginstellingen, gemeenten en installatiebedrijven in Noord-Holland noord. Een uniek initiatief in Noord-Holland om langer zelfstandig thuis wonen mogelijk te maken.

In Noord-Holland Noord wordt het Vitaal Thuis project begeleid door ActiZ (organisatie van zorgondernemers), VitaValley (zorginnovatienetwerk) en Stichting KIEN (Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland) voor het eerst grootschalig uitgerold om betaalbare en toekomstvaste thuiszorgoplossingen te stimuleren en faciliteren. Deze drie organisaties coördineren en stimuleren de samenwerkingsverbanden op landelijk niveau. Vitaal Thuis heeft zorgorganisaties, overheden en installatiebedrijven aan tafel gebracht om de grootschalige uitrol van betaalbare en toekomstvaste thuiszorgoplossingen te stimuleren en faciliteren.

intentieverklaringOp 11 februari 2015 tekende de betrokken partijen een intentieverklaring.

In het kader van het Vitaal Thuis project worden in Nederland tien regionale samenwerkingsverbanden opgezet om zorgvraag en zorgaanbod in huis op een innovatieve wijze op elkaar af te stemmen. Het streven is om binnen 2 jaar in die tien regio’s 10.000 woonzorgprojecten voor zelfstandig wonende ouderen en zorgbehoevenden te realiseren.
Het Noord-Hollandse initiatief is het grootste samenwerkingsverband dat actief wordt.